ຄິດຮອດຕອນຍັງນ້ອຍ

#ຄິດຮອດຄວາມຫລັງ
ນອນສາຫຼ້າ ຫຼັບຕາເອື້ອຍຊິກ່ອມ
ນ້ອງຢ່າໄດ້ອອດອ້ອນ ນອນນິ້ງຢູ່ໜາ
ເອື້ອຍກຳລັງສືກສາ ຫາວີຊາຄວາມຮູ້.

ເເມ່ເຮົາບໍ່ຢູ່ເພີນຍັງຢູ່ໄຮ່ ບໍ່ທັນຕ່າວຄືນມາ
ພໍ່ເຮົາຍັງຢູ່ນາ ບໍ່ທັນມາຫາເຈົ້າ
ແມ່ເພິ່ນໄປປູກເຂົ້າ ຜືນໄຮ່ຢູ່ຕີນຜາ
ພໍ່ເພິ່ນໄປທຳນາ ຢູ່ຜືນນາແຄມນ້ຳ
ເຖິງຍາມແລງລົງຄ້ອຍ ລົມວອຍໆເພິ່ນຊິຕ່າວ
ເພິ່ນຊິມາຫາເຈົ້າ ເອົາອູ້ມໃສ່ນົມ

ພໍ່ເພິ່ນໄປຢາມຕ້ອນ ເພິ່ນຈະໄດ້ປາມາ
ແມ່ເພິ່ນໄປຮອດນາ ໄດ້ຫາບຟືນມາພ້ອມ
ໝາກກະດອມແຄມຮົ້ວ ໝາກແຕງກວາກາງໄຮ່
ເພິ່ນຊິໄດ້ມາຕ້ອນ ປ່ອນໃຫ້ໃສ່ມື ເຈົ້າເນີ

#ມັກກົດໄລ ຖືກໃຈແຊຣ ໌ຕິດຕາມ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *