ປິດຊົ່ວຄາວ..ເສັ້ນທາງລະຫວ່າງ ບ້ານ ນາພອກ ຫາ ບ້ານ ປາກຊາບໄຫມ່

ປິດຊົ່ວຄາວ..ເສັ້ນທາງລະຫວ່າງ ບ້ານ ນາພອກ ຫາ ບ້ານ ປາກຊາບໄຫມ່ ເມືອງ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ.

ຫ້າມຜ່ານເດັດຂາດ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *