ແຊຣເກັບໄວ້ເລີຍ! ສູດຢາດີ ສຳລັບໃຜທີ່ກິ່ນປາກແຮງ(ປາກເໝັນ) ແລະ ດີເຈັບແຂ້ວແມງ

ອັນນີ້ແມ່ນກົກໝາກຂາມປ້ອມ ເປັນຢາດີຫຼາຍຢ່າງແຕ່ອາຈານຈະມາແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ເປັນຢາເຈັບແຂ້ວແມງ, ເປັນລຳມະນາດເຫືອກໂພງ ແລະ ມີກິ່ນປາກແຮງ ສາມາດກຳຈັດໄດ້ 100% ດີແລ້ວດີເລີຍຕະຫຼອດຊີວິດບໍ່ກັບມາເປັນອີກ ມີຢູ່ໃນຕຳລາຢາລາວ ແລະ ມີຜູ້ເຮັດໃຊ້ດີມາແລ້ວ.

ວິທີເຮັດແມ່ນ: ໃຫ້ຖາກເອົາເປືອກກົກຂ້າມປ້ອມຕົ້ນໃຫຍ່ຍາວຄ່ານີ້ວມື ໃຫຍ່ທໍ່ສາມນີ້ວມື ແລ້ວນຳມາຕົ້ມໃສ່ນໍ້າ 3 ຈອກ ຕົ້ມຂ້ຽວລົງໃຫ້ເຫຼືອ 1 ຈອກ ແລ້ວໃກ້ຈະປົງລົງເອົາມາດໃສ່ໜ້ອຍໜຶ່ງທໍ່ແກ່ນໝາກຫຸ່ງເມັດ 1 ຖີ້ມລົງແລ້ວປົງໂລດ.

ປະໄວພໍອຸ່ນໆແລ້ວອົມໄວ້ປະມານ 5 ນາທີ ຄາຍຖີ້ມແລ້ວພັກໄວ້ 5 ນາທີ ແລ້ວອົມອີກ ຈອກ 1 ແບ່ງອົມ 3 ເທື່ອ ຖ້າວ່າເຈັບດີເລີຍ ລົງບອກເພື່ອບຸນເດີ່ ສາທຸໆຂໍໃຫ້ເປັນຢາດີວິເສດເດີ່ (ຫ້າມກືນກິນເດັດຂາດເດີ່)

ຂອບໃຈທີ່ມາ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *