ແຊຣຕໍ່.! ບົດຄວາມທີ່ ໜ້າຄິດ

ຄົນໃນປະເທດລາວມີ7ລ້ານຄົນສະເລ່ຍ ຕິດມື້ລະ2-3-4ຮ້ອຍ ສະເເດງວ່າຕິດຫມົດປະເທດລະກະເເລ້ວ ກໍ່ສະເເດງວ່າວິທີ່ການຕ້ານເເລະສະກັດກັ້ນພວກເຈົ້າມັນບໍ່ໄດ້ເລື້ອງ ເສຍງົບປະມານຊື່ໆ ຕິດກະຍ້ອນໄປມາຫາສູ່ພົບກັນນິລະກະຍ້ອນໄຜກະມີຄວາມເດືອດຮ້ອນມີຄວາມຈໍາເປັນຫົມດ

ລອງສັ່ງເບີ່ງດຸລອງສັ່ງຢຸດຫນີ້ຢຸດສີນທຸກປະເພດເເລະຄ່າເຊົ່າຫ້ອງເເຖວ ຕ່າງໆ ຊົ່ວຄາວກ່ອນ1ເດືອນເບີ່ງ ໄຜຕິດໄຜເທົາໄດກໍ່ຕາມໃຫ້ເອົາເງີນທີ່ມີຢູ່ໄວ້ຊື້ຢູ່ຊື້ກີນ ເເລະໃຫ້ລົງຕະຫລາດກະກຽມສະຕ໋ອກສະບຽງອາຫານພາຍໃນ3 ມື້ຊື້ໃຫ້ຄົບເເລະປິດຕະຫລາດກ່ອນສວ່ນຄວາມຈໍາເປັນທີ່ເຫີລອໃຫ້ ສັ່ງຕາມອອ່ນລາຍ ໃຫ້ກີນຢູ່ເເບບພໍພຽງໄປ ມັນບໍ່ຕາຍຍ້ອນດອກ.

ທຸກມື້ນີ້ຄວາມເດືອດຮ້ອນສ່ວນຫລາຍກະຍ້ອນຫນີ້ຍ້ອນສິນນີ້ລະ ສັ່ງປິດກິດຈະການສັ່ງລ໋ອກດາວເເຕ່ຫນີ້ບໍ່ຫລອ໋ກມັນກະຕາຍຕົວະຄົນນະ ລ໋ອກລະລ໋ອກຫົມດໂລດ ບໍ່ໃຫ້ໄຜໄປໃສແທ້ໆນິລອງເບີ່ງດຸ ເເລະຖ້າ ຄອບຄົວໄດຂາດເເຄນອີ່ຫລີ ກໍ່ໃຫ້ມີທິມງານທາງພາກລັດກວດສອບ ທາງພາກລັດເພື່ອສະຫນອງສະບຽງອາຫານໃຫ້ ງົດອອກບ້ານເບີ່ງດຸ ຈັກ2 ອາທິດມັນຊິ+ເພີ້ມບໍ່ ??????????

ຖ້າບໍ່ພາກັນເຮັດບໍ່ພາກັນປະຕິບັດຢ່າງເດັດຂາດ ມັນກະເປັນປັນຫາຄຸມເຄືອເເບບນີ້ບໍ່ຈົບບໍ່ສິນຈັກເທື່ອ 2 ປີເເລ້ວບໍ່ເຫັນອີ່ຫັຍງຊິດີຂື້ນຫນັກໄປຫນ້າ.

! ແຊ່ເເດ່ເພື່ອເປັນປະໂຫຍດຂອງສັງຄົມ!

ຂໍ້ມູນຈາກ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *