ແຊບອກຕໍ່ ການຈູດຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍ

ການຈູດຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍ ມີຄວາມຜິດຕາມປະມວນກົດຫມາຍອາຍາ.

ມາດຕາ 346 ່ບຸກຄົນໃດຫາກປ່ອຍຄວັນ ຝຸ່ນລະອອງ ສານພິດ ຫລື ລັງສີ ່ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຂຶ້ນສູ່ອາກາດເກີນມາດຕະຖານທາງສິ່ງແວດລ້ອມ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຮ້າຍແຮງ.

ຈະຖືກປັບໄຫມ: 5.000.000 -50.000.000 ກີບ ຕັດອິດສະລະພາບ: 6 ເດືອນ ຫາ 3 ປີ ກໍລະນີຫາກເປັນຕົ້ນເຫດຂອງອັກຄີໄພ.

ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຄ່າເສຍຫາຍທັງຫມົດເບີແຈ້ງເຫດ:1523

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.