ເຝົ້າລະວັງເດີ້ພີ້ນ້ອງ! ສະຖານະການ ນ້ຳເຊໂປນ ຕອນນີ້ຝາກເຕືອນໄພນ້ຳຖ້ວມ ນ້ຳກຳລັງມາເດີ (ມີຄລິບ)

ອັບເດດສະຖານະການ ນ້ຳເຊໂປນ ຕອນນີ້ຝາກເຕືອໄຟນ້ຳຖ້ວມເດີ ນ້ຳກຳລັງມາເດີ15:15 ວັນທີ 7 ຕຸລາ 2021

ອັບເດດສະຖານະການ ນ້ຳເຊໂປນ ຕອນນີ້ຝາກເຕືອໄຟນ້ຳຖ້ວມເດີ ນ້ຳກຳລັງມາເດີ15:15 ວັນທີ 7 ຕຸລາ 2021.

.

(ຄລິບ)

ລາຍງານໂດຍ: Phonesak Psmb

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *