ແຊເຕືອນ ຊື້ຄວາຍອອນໄລ

ແຊເຕືອນ ຊື້ຄວາຍອອນໄລ.

ເລື່ອງມີຢູ່ວ່າ: ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສັ່ງຊື້ຄວາຍນຳພໍ່ຄ້າໃນເຟສບຸກນີ້…ຕົກລົງຊື້ຂາຍໃນລາຄາຄວາຍແມ່2ໂຕ15,300,000₭

ລວມສົ່ງ…ເຖີງທີ່ ພໍ່ຄ້າຜູ້ນີ້ໄດ້ນຳຄວາຍມາສົ່ງຮອດບ້ານຂ້າພະເຈົ້າ ແລະທາງເຮົາເບີ່ງຄືວ່າຄວາຍມີນໍ້າລາຍອອກຫາຍໃຈບໍ່ປົກກະຕິ ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈື່ງໄດ້ເວົ້າວ່າຄວາຍມີພະຍາດຕິຄືເປັນແນວນັ້ນ?

ລາວພັດວ່າຄວາຍແກ່ມາທາງໄກມັນເມື່ອຍມັນຫາກຈະເປັນແນວນັ້ນຮັບປະກັນບໍ່ເປັນຫຍັງເຊົາເມື່ຶອຍພັກຜ່ອນລະຈັກໜ່ວຍກໍ່ຈະປົກຕິ..ຖ້າເປັນຫຍັງລາວຈະເອົາໂຕໃຫມ່ມາປ່ຽນໃຫ້ກໍ່ໄດ້ ທາງເຮົາກໍ່ອຸ່ນໃຈ.

ໂອນເງີນໃຫ້ລາວຄົບຕາມຈຳນວນທີ່ຕົກລົງຊື້ຂາຍແລ້ວລາວກໍ່ຟ້າວຮິບກັບບໍ່ພໍ3ຊົ່ວໂມງເວລາຕໍ່ມາຄວາຍແມ່ໂຕ1ກໍ່ຕາຍຄືພາບທີ່ເຫັນນີ້ ອີກໂຕກໍ່ມີອາການບໍ່ປົກະຕິ

ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈື່ງໂທຫາລາວບໍ່ຮັບສາຍແລະລາວກໍ່ບ໋ອກເຮົາໃນເຟສບຸກບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ພໍ່ຄ້າຜູ້ນີ້ໄດ້ອີກສັ່ງຄວາຍທາງອອນໄລເລີຍບໍ່ຮູ້ພໍ່ຄ້າຢູ່ບ້ານໃດເມືອງໃດ

ວອນສັງຄົມຊ່ວຍແຊຣໄປໃຫ້ມັນເຫັນເງີນເຮົາບໍ່ເສຍດາຍແຕ່ມາເຈັບໃຈອີກຫລີທີ່ຖືກມັນຕົວະແລະບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ….ໂສມໜ້າມັນຄືຜູ້ໃນຮູບໃບນີ້ພໍ່ຄ້າຂາຍຄວາຍພະຍາດ …

ຝາກຄວາມນີ້ໄປໃຫ້ເຖີງມັນຂໍໃຫ້ຫາບໍ່ເກີດບໍ່ເກີນຕາຍທຸກຕາຍຍາກທາງຄອບຄົວໄປຕະຫລອດຊີວິດມັນ

ເປັນບົດຮຽນຄັ້ງຫຍີ່ງໃຫ່ຍແກ່ເຮົາແລ້ວກັນ…..

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *