📌📌ແຈ້ງການດ່ວນ📌📌

ໃນວັນທີ 06-07/10/2021 ພວກເຮົາຈະປິດເພື່ອທຳຄວາມສະອາດ ແລະ ສີດພົ່ນຢາຂ້າເຊື້ອ ແລະ ຈະກັບມາເປີດບໍລິການປົກກະຕິໃນ.

ວັນທີ08/10/2021 ນີ້!!!!

👉🏻ວັນທີ 05/10/2021 ສາມາດຂາຍເຄື່ອງ ແລະ ຈັບຈ່າຍຊື້ຂອງໄດ້ປົກກະຕິ!!!!

👉🏻👉🏻ຂໍທຸກຄົນໄວ້ວາງໃຈ ບໍ່ແຕກຕື່ນ ເຮົາປິດເພື່ອທຳຄວາມສະອາດ ເພື່ອສຸຂະອານາໄມທີ່ດີຂອງທຸກຄົນ🎉

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.