ຊົມເຊີຍບ່າວວິນ ແລະ ທີມງານ ທີ່ສົ່ງກ່ອງກຳລັງໃຈໄປໃຫ້ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນລາວ

ສະບາຍດີພີ່ນ້ອງປະຊາຄົນລາວ.

ວິກິດໂຕນີ້ດົນນານ ແລະ ກໍໜັກຫນາອີ່ຫລີພີ່ນ້ອງເອີ່ຍ.

ວັນທີ 1 ກັນຍາ ໃຜທີ່ຂຽນຊື່ເຂົ້າມາ.

ວິນກຳລັງຈະສົ່ງກ່ອງກຳລັງໃຈໄປໃຫ້.

ທາງໃນມີເຂົ້າສານ ອາຫານແຫ້ງ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ຈຳເປັນ.

ມີອັນໃດຊ່ວຍກັນໄດ້ຊ່ວຍກັນໄປພີ່ນ້ອງ.

ກຸ້ມມື້ຫນຶ່ງສອງມື້ ອາທິດຫນຶ່ງ ເດືອນຫນຶ່ງກະຍັງດີ.

ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນສູ້ສຸດຫົວໃຈ ຢ່າສູ່ໄປຍອມແພ້.

ເຮົາຈະສູ້ໄປນຳກັນ ແລະ ເຮົາຈະຜ່ານວິກິດໂຕນີ້ໄປນຳກັນ.

ເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ທຸກຄົນພີ່ນ້ອງ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.