ຂໍ້ມູນຜູ້ເ ສ ຍຊີວິດ 2 ກໍລະນີໃໝ່

ພູເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດ ຄວິດ 19ສປປ ລາວ ຢູ່ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ວຽງຈັນ

  1. ເພດຍິງ 48 ປີ ຢູ່ບ້ານໜອງປັກແຮດ ປະທຸມພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດພະຍາດປະຈໍາໂຕ: ຄວາມດັນ, ຫອບຫືດ, ບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນສໍາຜັດກັບເພື່ອນບ້ານ

ວັນທີ 17 ກັນຍາ 2021ເຂົ້າຮັບການບິນປົວ ນອາການເບື້ອງຕົ້ນບໍ່ສະແດງ ແລະ ຊຸດໂຊມລົງເລື້ອຍໆ

ວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021 ເສຍຊີວິດ

2. ເພດຊາຍ ອາຍຸ 84 ປີ ບ້ານນາມອນ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນ ພະຍາດປະຈໍາໂຕ ເປັນພະຍາດອັກເສບປອດມາໄດ້ເກືອບ 1 ປີ

27 ກັນຍາ 2021 ມີອາການໄອ ຫາຍໃຈຝືດ ໄປປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍ 108ເວລາ 4 ວັນ ແຕ່ອາການບໍ່ດີຂຶ້ນ ຈຶ່ງຖືກສົ່ງໄປປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍເມືອງວັງວຽງ

ວັນທີ 1 ຕຸລາ 2021ເກັບຕົວຢ່າງມາກວດ

ວັນທີ 2 ຕຸລາ 2021 ມີອາການຊຸດໂຊມກະທັນຫັນ ແລະ ເສຍຊີວິດ(ຜົນກວດອອກເປັນບວກພາຍຫລັງເສຍຊີວິດ)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.