ຂອງດີມີປະໂຫຍດ

ບ້ານໃດເຮືອນ ເຮືອນໃດ ທີ່ປູກຕົ້ນແປ້ງນົວໄວ້ ຄວນອ່ານວ່າຕົ້ນແປ້ງນົວມີປະໂຫຍດຫລາຍສຳໃດ.

ບ້ານໃດເຮືອນ ເຮືອນໃດ ທີ່ປູກຕົ້ນແປ້ງນົວໄວ້ ຄວນອ່ານວ່າຕົ້ນແປ້ງນົວມີປະໂຫຍດຫລາຍສຳໃດ.

ບ້ານໃດເຮືອນ ເຮືອນໃດ ທີ່ປູກຕົ້ນແປ້ງນົວໄວ້ ຄວນອ່ານວ່າຕົ້ນແປ້ງນົວມີປະໂຫຍດຫລາຍສຳໃດ.

.

.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *