ຄວາມພະຍາຍາມຢູ່ໃສ ຜົນສຳເລັດຢູ່ບ່ອນນັ້ນ ງວດໜ້າຕ້ອງເປັນຂອງເຮົາ 800 ລ້ານ

ຄວາມພະຍາຍາມຢູ່ໃສ ຜົນສຳເລັດຢູ່ບ່ອນນັ້ນ ງວດໜ້າຕ້ອງເປັນຂອງເຮົາ 800 ລ້ານ.

ພະຍາຍາມຂະໜາດນີ້ຍັງບໍ່ແມ່ນຄົນນັ້ນເນາະ ຄົນທີ່ຖືກເລກ 400 ລ້ານ ໃຜເປັນແບບນີ້ແນ່ ເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມພະຍາຍາມ ເທື່ອນີ້ບໍ່ສຳເລັດ ຍັງອີກເທື່ອຫນ້າ ຕ້ອງມີຈັກວັນເປັນມື້ຂອງເຮົາ ໃຜທີ່ເປັນແບບນີ້ແນ່ ສຸ່ມເລກລຽງ ສະຫຼັບຂຶ້ນລົງ ບິນເລກຍາວຍຽດ ຕ້ອງມີເຂົ້າຈັກໂຕແຫຼະ.

ມານໍາເບິ່ງເລກ ຕ້ອງມີຈັກໂຕນ່າທີ່ຖືກເພິ່ນວ່າ ໝົດໄປເທົ່າໃດແລ້ວກັບຄໍາວ່າເລກສຸ່ມ.

ເອົາໆ ມື້ໜິ່ງຕ້ອງເປັນຂອງເຮົາ.

.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *