ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກທັງໝົດ 7 ເຂື່ອນຕາມລໍານໍ້າອູ

ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກທັງໝົດ 7 ເຂື່ອນຕາມລໍານໍ້າອູ

ໃນວັນທີ 28 ກັນຍາ 202ຜ່ານມາທ່ານ ຄຳຜອຍ ວັນນະສານ ເຈົ້າແຂວງຜົ້ງສາລີ ພ້ອມດ້ວຍຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງໄດ້ເຂົາຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງຜົນສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກທັງໝົດ 7 ເຂື່ອນຕາມລໍານໍ້າອູດ້ວຍຮູບແບບທັງອອນລາຍ ແລະ ອອບລາຍ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຕາມລຳນ້ຳອູເປັນໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກແບບຂັ້ນໄດທົ່ວລຳນ້ຳແຫ່ງທຳອິດທີ່ວິສາຫະ ກິດຈີນລົງທຶນພັດທະນາຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ນ້ຳອູເປັນສາຂາແມ່ນ້ຳຂອງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຢູ່ດິນແດນລາວ, ມີພະລັງງານນ້ຳທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ ທັງເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນພະລັງງານນ້ຳທີ່ລັດຖະບານ ພວມຕັ້ງໜ້າຊຸກຍູ້ພັດທະນາຢູ່.

ສຳລັບໂຄງການພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້າ ຕາມສາຍນໍ້າອູ ທີ່ແມ່ນໂຄງການພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາໄຟຟ້າທີ່ສໍາຄັນ, ມີລັກສະນະຍຸດທະສາດ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ 7 ເຂື່ອນ, ໃນນີ້ສະເພາະຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີມີ 4 ເຂື່ອນຄື:

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າອູ 4, 5, 6 ແລະ 7 ໂດຍແມ່ນບໍລິສັດ Power China ຈາກ ສ.ປ ຈີນ ເປັນຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ກັບລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ແບ່ງການພັດທະນາໂຄງການອອກເປັນ 2 ໄລຍະຄື :

– ໄລຍະທີ 1 ລວມມີ ໂຄງການນໍ້າອູ 2-5-6 ໄດ້ເຊັນສັນຍາສໍາປະທານໃນປີ 2012, ຊຶ່ງທັງ 3 ເຂື່ອນລວມມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງທັງໝົດ540 MW. ສາມາດຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໄດ້ 2.290 Gwh/y ແລະ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນດໍາເນີນການຜະລິດມາແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ.
– ໄລຍະທີ 2 ແມ່ນໂຄງການນໍ້າອູ 1-3-4-7 ໄດ້ເຊັນສັນຍາສໍາປະທານໃນປີ 2015 ຊຶ່ງທັງ 4 ເຂື່ອນລວມມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງ 732 MW. ສາມາດຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໄດ້ 2.893 Gwh/y ແລະ 3 ໂຄງການໄດ້ສໍາເລັດ ເລີ່ມດໍາເນີນການຜະລິດມາແຕ່ຕົ້ນປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ, ສ່ວນນໍ້າອຸ 7 ແມ່ນໄດ້ກໍ່ສ້າງສໍາເລັດແລ້ວໂດຍພື້ນຖານ, ປັດຈຸບັນພວມຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນທົດລອງຜະລິດ.

ໂຄງການພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້າຕາມລໍານໍ້າອູ ໄດ້ຖືກກໍານົດຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະ ນາອຸດສາຫະກໍາພະລັງງານຢູ່ ສປປ ລາວ, ແມ່ນໂຄງການພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາພະລັງງານ ທີ່ມີລັກສະນະຍືນຍົງ, ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.