ດ່ວນ! ມີເດັກນ້ອຍຈົມນໍ້າ ຢູ່ນ້ຳຮຸ່ງ ເມືອງໄຊຍະບູລີ

ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2021 ກູ້ໄພ 1624 ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຮັບລາຍງານ ມີເດັກນ້ອຍ ເພດຊາຍ ອາຍຸ 10 ປີ ຈົມນໍ້າຮຸ່ງ ທີ່ ເມືອງໄຊຍະບູລີ ດັ່ງນັ້ນເຈົ້າໜ້າທີ່ຈິງໄດ້ປະຕິບັັດການຄົ້ນຫາເດັກນ້ອຍອາຍຸ 10 ປີ ຈົມນໍ້າຮຸ່ງ ທີ່ເມືອງໄຊຍະບູລີ.

ປະຈຸບັນເຈົ້າໜ້າທີ່ພວມແຍກກັນອອກຄົ້ນຫາ ແລະປະຕິບັດທຸກວິທີທາງເພື່ອໄວຕໍ່ການຄົ້ນຫາ.

ຂໍໃຫ້ພົບນ້ອງໄວໆນີ້.

ລາຍລະອຽດຈະລາຍງານພາຍຫຼັງ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.