ຄຳມ່ວນ 11 ຄົນ ໃນນັ້ນ ມີແພດ 6 ຄົນ, ທະຫານ 1 ຄົນ ຊຶ່ງມາຈາກ ເມືອງ ທ່າແຂກ 10 ຄົນ ແລະ ເມືອງ ໜອງບົກ 1 ຄົນ.

ຫຼວງພະບາງ 69 ຄົນເມືອງງອຍ ມີ 43 ກໍລະນີ (ບ້ານໜອງຂຽວ ມີ 28 ຄົນ, ບ້ານປາກບາກ ມີ 06 ຄົນ, ບ້ານຜາທອກ ມີ 04 ຄົນ, ບ້ານສົບຮຸນ 03 ຄົນ), ມີ 02 ກໍລະນີ ຈາກບ້ານມົກລັກ ແລະ ບ້ານໜອງເບ້ຍ ມີບ້ານລະ 01 ກໍລະນີ

ເມືອງນໍ້າບາກ ມີ 24 ຄົນ (ບ້ານນະຄອນ ມີ 23 ຄົນ; ບ້ານທ່າລີ່ ມີ 01 ກໍລະນີ)

ນະຄອນຫລວງພະບາງ ມີ 03 ກໍລະນີ (ບ້ານໂພນສະອາດ, ບ້ານຂົວທີ່ 01 ແລະ ບ້ານນາຊາງ ມີບ້ານ ລະ 01 ກໍລະນີ)

ເມືອງນານ ມີ 01 ກໍລະນີ (ບ້ານໂພນໄຊ)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *