ເຄື່ອນໄຫວ​ຕັກເຕືອນ,​ປັບໄຫມບັນດາຮ້ານທີ່ລະເມີດຄໍາສັ່ງ

29.09.2021..ສະເພາະກິດແຂວງຈໍາປາສັກ​ ກຳມະການກົດຫມາຍ ລົງເຄື່ອນໄຫວ​ຕັກເຕືອນ,

​ປັບໄຫມບັນດາຮ້ານທີ່ລະເມີດຄໍາສັ່ງ.

.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *