ແຊຣເອົາບຸນ! ແນະນຳສູດຢາດີ ໂລກພະຍາດໄວຣັສຕັບ ແລະ ໂລກມະເຣັງຕັບ

ຕົ້ນຄູນປ່າ ຫລື ຕົ້ນສາມໃບ ຮັກສາໂລກພະຍາດໄວຣັສຕັບ, ໂລກມະເຣັງຕັບ.

ສຳລັບຄົນທີ່ມີອາການປວດທ້ອງ ຫລື ທ້ອງປ່ອງດ້ານຂວາບໍລິເວັນຕັບ.ຖ້າເອົາມືຈັບຖ້າເປັນກ້ອນຕົ້ນຄຸນນີ້ກໍ່ສາມາດຮັກສາໄດ້.

ວິທີການນຳໃຊ້ແມ່ນ: ໃຊ້ທັງຫມົດ ທັງ5 ເຊັ່ນ ຕົ້ນ, ໃບ, ຮາກ, ດອກ, ຜົນ. ເມື່ອເຮົາເກັບໄດ້ມາແລ້ວໃຊ້ການສັບເປັນຊິ້ນ. ຫລັງຈາກນັ້ນກໍ່ເອົາຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງ ຕາກປະມານ 2-3 ວັນ. ແລ້ວນຳມາຕົ້ມ ໃນປະລິມານ ຫນື່ງກຳມື ຕໍ່ນ້ຳປະມານ 2 ລິດ.

ຕົ້ມໃຫ້ເດືອນປະມານ 10 ນາທີ ແລ້ວປ່ວຍໃຫ້ເປັນນ້ຳອຸ່ນ ຫລື ເຢັນລົງ ແລ້ວຈື່ງດື່ມ.ຖ້າດດື່ມບໍ່ຫມົດກໍ່ເອົາໃສ່ກອກໃສ່ຂວດແລ້ວແຊ່ໄວ້ຕູ້ເຢັນໄວ້ດື່ມໄດ້.

ທ້ອງຈະຂັບຂອງເສບອອກຈາກຮ່າງກ່າຍເຮົາ.ແລະ

ອາການຂອງໂລກຈະດີຂື້ນຫລືບາງຄົນກໍ່ຈະຫາຍດີເລີຍ. ການດື່ມໃຫມ່ຈະຮູ້ສືກວ່າ ທ້ອງເດີນ ທ້ອງຈະຂັບຂອງເສບອອກຈາກຮ່າງກ່າຍເຮົາ.ແລະ ການດື່ມ່ຕົ້ນຄູນປ່ານີ້ກໍ່ຊ້່ວຍບຳລຸງສາຍຕາໃຫ້ເຫັນແຈ້ງອີກດ້ວຍ.

Lao Times News | Your Time Your News

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *