ແຊຣເອົາບຸນ! ບໍ່ແມ່ນຫຍ້າເດີ້ ມັນຄືຢາດີ ຂັບຍ່ຽວອັກເສບ , ແລະ ບຳລຸງປອດ

ບໍ່ແມ່ນຫຍ້າ ມັນຄືຢາດີ ສາວໆຄວນຮູ້ ໄຂ້ທັບລະດູເອົາມາຕົ້ມກີນ 10 ນາທີ ດີຈົນຫນ້າເຫລືອເຊື່ອ.ປະໂຫຍດຕົ້ນຕົບຕັບ-ໃຊ້ປີ່ນປົວຄໍອັກເສບ ຄໍເປັນຫນອງ-ຊ່ວຍລົດນ້ຳຕານ ຜູ້ເປັນເບົາຫວານ.

-ຕຳໃສ່ບ່ອນປວດບວມ ແລະ ບາດແຜສົດໄດ້-ຂັບຍຽ່ວ ບັນເທົາອາການໂລກກະເພາະງຽ່ວອັກເສບ-ແກ້ອາການປວດຫົວ ລົດໄຂ້.

-ໃຊ້ບຳລຸງປອດ ປີ່ນປົວໂລກກຽ່ວກັບປອດວິທີນຳໃຊ້ ເອົາຮາກ ຕົ້ນ ໃບ ມາຕາກແຫ້ງ ປະລິມານຕົ້ມແຕ່ລະເທື່ອ ໃຊ້ 1 ກຳມືນ້ຳ 2-3 ລິດ ຕົ້ມຟົດແລ້ວປົງ ໃຊ້ກີນແທນນ້ຳໄດ້.

ຫມໍບຸນທະວີ ປີ່ນປົວຜູ້ຕິດຢາເສບຕິດ02057759696

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.