ພາບຫາເບິ່ງຍາກ! ຍ້ອນເບິ່ງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເມື່ອ 20 ປີກ່ອນໜ້ານີ້

ເຊື່ອວ່າຫຼາຍຄົນຈະລືມພາບແຫ່ງຄວາມຫຼັງນີ້ໄປແລ້ວ ເມື່ອ 20 ປີຜ່ານມານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເປັນແນວໃດ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ຫາກໍ່ມາແຕ່ຕ່າງແຂວງ ຫຼື ຜູ້ເກີດໃໝ່ໃຫຍ່ລຸນ.

ແມ່ນແຕ່ແອັດເອງຢູ່ນີ້ມາຕະຫຼອດກໍ່ຍັງບໍ່ເຊື່ອໃນສາຍຕາວ່າ ນະຄອນຫຼວງປ່ຽນໄປຂະໜາດນີ້ຫວາ ເພາະເຫັນຢູ່ທຸກມື້ຄືວ່າຍັງຄືເກົ່າຢູ່.

ຕຶກ ສຳນາງານນາຍົກໃນເມື່ອກ່ອນ.

ຄວາມຈີງຫຼາຍຢ່າງທີ່ພະຍາຍາມປ່ຽນແປງໄປແຕ່ລະມື້ຫຼາຍມື້ປ່ຽນຫຼາຍແນວ ແລະຜ່ານການເວລາ 20 ແລ້ວຈະບໍ່ໃຫ້ພາບມັນປ່ຽນໄດ້ແນວໃດ.

ວັນເວລາຜ່ານໄວຄືຝັນ.

ຫຼາຍໆຢ່າງລວມທັງເສັ້ນທາງອ້ອມຮອບປະຕູໄຊກໍ່ປ່ຽນໄປຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອ ແລະ 10-20 ປີຂ້າງໜ້າຈະເປັນແນວໃດ.

ດຽວນີ້ກາຍເປັນສວນເຈົ້າອະນາວົງທີ່ງົດງາມ.

ພາບເກົ່າໆໃນຄວາມຊົງຈຳຂອງໃຜຫຼາຍຄົນ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *