ແຕກອີກແລ້ວ 800.000.000 ກີບ ເລກ 6 ໂຕ

ຈຳໜ່າຍເລກ 5ໂຕ 4ໂຕ 3ໂຕ 2ໂຕ 1ໂຕ

ຄົນທີ 1

👉1ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 5,000ກີບ

👉3ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 500,000ກີບ

👉4ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 5,000,000ກີບ

ຄົນທີ່ 2

👉5ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 40,000,000ກີບ

👉6ໂຕລຽງ ໄດ້ຮັບ 400,000,000ກີບໃບບິນເລກ.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.