ລາຍລະອຽດການຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ ແລະ ບ້ານແດງໃຫມ່ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ລາຍລະອຽດການຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປະຈໍາວັນທີ 22/09/2021 ພົບການຕິດເຊື້ອ ໃນຊຸມຊົນ 75 ກໍລະນີ ດັ່ງລາຍລະອຽດຕໍ່ໄປນີ້.

ານແດງໃຫມ່ ມື້ນີ້ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີທັງໝົດ 10 ບ້ານ ດັ່ງລາຍລະອຽດຂ້າງລຸ່ມນີ້.

.

.

.

.

.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *