ລັດຖະບານ! ກຳລັງຈັດຫາວັກຊີນ ສັກໃຫ້ກັບກຸ່ມອາຍຸ 12-17 ປີ

ລັດຖະບານ! ກຳລັງຈັດຫາວັກຊີນ ສັກໃຫ້ກັບກຸ່ມອາຍຸ 12-17 ປີ ເພື່ອຈະສາມາດເປີດການຮຽນ-ການສອນໄດ້ຄືນທ່ານ ປອ, ດຣ ບຸນແຝງ ພູມມະໄລສິດ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ຕໍ່ໜ້າສະພາບການດັ່ງກ່າວ, ລັດຖະບານ ຈະປະເມີນສະພາບການເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ອອກມາດຕະການຢ່າງເໝາະສົມ.

ຫຼັງຈາກການລ໋ອກດາວຜ່ານໄປແລ້ວ, ຂໍແຈ້ງໃຫ້ບັນດາທ່ານ ຮີບຮ້ອນສັກວັກຊີນໃຫ້ພົນລະເມືອງສ່ວນຫຼາຍໄດ້ຮັບພູມຄຸ້ມກັນໝູ່ ແລະ ມີອັດຕາປົກຄຸມໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ ລວມທັງຜູ້ມີອາຍຸ 17 ປີແມ່ຍິງຖືພາ 12 ໄດ້ອາທິດຂຶ້ນໄປ ໃນຕໍ່ໜ້າຈະມີແຜນສັກໃຫ້ກຸ່ມອາຍຸ 12-17 ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເປີດການຮຽນ-ການສອນໄດ້.

ປັດຈຸບັນ, ລັດຖະບານກໍ່ກຳລັງຈັດຫາວັກຊີນໃຫ້ພຽງພໍເພື່ອສະໜອງໃຫ້ກຸ່ມຄົນດັ່ງກ່າວ, ດັ່ງນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຮຽກຮ້ອງມາຍັງບັນດາທ່ານທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມເປົ້າໝາຍບູລິມະສິດນັ້ນ ຈົ່ງພ້ອມກັນໄປຮັບການສັກວັກຊີນ ຢ່າງຮີບດ່ວນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຢູ່ປະເທດເຮົາ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *