ສຳລັບຄົນທີ່ີເປັນຂ່າວວ່າເສຍຊີວິດ ຍ້ ອ ນ ໂຄ ວິ ດ

ວັນທີ 17 ກັນຍາ 2021

ສຳລັບຄົນທີ່ີເປັນຂ່າວວ່າເສຍຊີວິດ ຍ້ ອ ນ ໂຄ ວິ ດ ທີ່ຕະຫຼາດດາວເຮືອງ.

ແຕ່ຄວາມເປັນຈິງຍັງບໍ່ທັນເສຍຊີວິດ ປະຈຸບັນຍັງຢູ່ຫ້ອງ ICU.

ຊມຄຼິບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.