ເຫດເກີດສັດໄດ້ລົບຝົນທີ່ຕົ້ນໝາກຂາມ.

#ຂ່າວດ່ວນ.

#ງົວຖືກຟ້າຝ່າຕາຍໃນວັນທີ13.9.2021ທີ່ບ້ານຄໍາມ່ວນຫ..

ແຂວງວຽງຈັນ ເວລາ15:12ນາທີ.

#ເຫດເກີດສັດໄດ້ລົບຝົນທີ່ຕົ້ນໝາກຂາມ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *