ເປັນຈັງໃດທຸກຄົນ ຫຼັງເລກອອກຖືກຢູ່ຫວາ ຖືກແມ່ກິນອີກແລ້ວແມ່ນບໍຫັ້ນ?

#ຝັນເປັນເຫດ ພຽງ 6 ເດືອນຄົນລາວຊື້ຫວຍລວມ 1,615 ຕື້ກີບ (ໜຶ່ງພັນຫົກຮ້ອຍສິບຫ້າຕື້ກີບ)

ສົມມຸດໄລ່ສະເລ່ຍໃສ່ 7 ລ້ານຄົນ, ຈະຕົກປະມານ 230,000 ກີບ/ຄົນ. ເຈົ້າເດ້ປະກອບສ່ວນຫຼາຍປານໃດ?

ສາມາດອ່ານລາຍລະອຽດຂ່າວເພີ່ມຕື່ມ ຕາມ Link ນີ້: https://www.mof.gov.la/index.php/2021/09/10/laolottery/

Lao Times News | Your Time Your News

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *