ໃນຄວາມໂຊກຮ້າຍ ຍັງມີສິ່ງທີ່ດີໆ

ໃນຄວາມໂຊກຮ້າຍ ຍັງມີສິ່ງທີ່ດີໆ.

ຈາກເດັກນ້ອຍທີ່ຖຶກຖີມ ມາສູ່ໃຕ້ຮົມກະສະວະພັດ ທ່ານທັງຫຼາຍຄິດຄຶຂ້ອຍບໍ່ວ່ານີ້ມາຈາກຜົນຂອງກັມ

ແຕ່ຍັງດີໄດ້ຮັບຄວາມເມຕຕາຈາກຄູບາອາຈານ.

ຂໍຄົນລະໜຶ່ງຄວາມຄິດເຫັນ.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.