ດ່ວນທີ່ສຸດ! ແຈ້ງການຈາກສາລະວັນ.

ແຂວງສາລະວັນ ແຈ້ງການ ໃຫ້ກະກຽມສະບຽງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ຈຳເປັນ ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ການລ໋ອກດາວ ຂັ້ນສູງ ແຂວງສາລະວັນ.

ຂໍໃຫ້ປະຕິບັດຕາມເດີ້.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *