ແຈ້ງການດ່ວນ! ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເລື່ອນມື້ສອບເສັງເຂົ້າ ມ ຊ (ໂດຍບໍ່ມີກຳນົດ)

ແຈ້ງການດ່ວນ ກ່ຽວກັບການສອບເສັງເຂົ້າຮຽນ ມ ຊ ສົກສຶກສາ 2021 -2022 , ໂຈະການອອກບັດເຂົ້າຫ້ອງສອບເສັງ (ໂດຍບໍ່ມີກຳນົດ)

ເລື່ອນມື້ສອບເສັງ ມ ຊ ຖດຍບໍ່ມີກຳນົດ ,ການລົງທະບຽນອອນລາຍ ແມ່ນສາມາດລົງໄດ້ປົກກະຕິ ,ລາຍລະອຽດຕາມແຈ້ງການດັ່ງລຸ່ມນີ້:

.

ທີ່ມາ: ຂ່າວສານ ມຊ NUoL News

Leave a Reply

Your email address will not be published.