ແຈ້ງເຕືອນ ເພື່ອລະວັງ ກຸ່ມມິດສາຊີບ ແອບອ້າງຊື່ຫວຍພະຍານາກ ເພື່ອຕົວະໂອນເງິນ.

ແຈ້ງເຕືອນເພື່ອລະວັງ ກຸ່ມມິດສາຊີບ ແອບອ້າງຊື່ຫວຍພະຍານາກ ເພື່ອຕົວະໂອນເງີນ.

ຫວຍພັດທະນາ ສາຂາ ຫວຍ ພະຍານາກ ຂໍແຈ້ງ ມາຍັງທຸກທ່ານຊາບວ່າ ໃນປະຈຸບັນນີ້ໄດ້ມີກຸ່ມຄົນບໍ່ດີແອບອ້າງເອົາຮູບພາບ ແລະ ຊື້ຫວຍພັດພະຍານາກ ເພື່່ອໄປຕົ້ມເອົາເງິນມັດຈຳ ຫຼື ເງິນຊື້ເຄື່ອງຂາຍຫວຍໂດຍຜ່ານການໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີ. ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ສົນໃຈເປັນຜູ້ຂາຍຫວຍຖືກຕົວະມາຫຼາຍແລ້ວ.

ສະນັ້ນ ຈື່ງແຈ້ງ ມາຍັງທຸກທ່ານຊາບ ແລະ ໃຫ້ມີສະຕິລະວັງຕົວພ້ອມກັນນັ້ນ ຖ້າຫາກທ່ານໃດພົບເຫັນປະກົດການດັ່ງກ່າວ ຫຼື ມີຂໍມູນ ສາມາດແຈ້ງຫາທາງຂອງເຮົາໄດ້ ຜ່ານ ເບີໂທ 8899

ແຈ້ງຈາກ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *