ແບບນີ້ ກໍມີຮຽນຈົບ ປ1 ກໍຮູ້ວ່າຜີ ດ

ຈົບບໍສູງອາຈານກະເບິ່ງເດີ ເລກກົງເຕີປັດຈຸບັນ 23059.

ໃນບິນ. 23859 ກາຍໄປແມ່ນ800ກິໂລ້ວັດໂມງ ດີບໍທັນຈ່າຍເງິນ (ສົງໃສພະໜັກງານຈົດຜິດ)

ທີ່ມາ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *