⭕️ ຕົວເມືອງວິລະບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ທີ່ເຄີຍຄຶກຄື້ນ ໜາແໜ້ນໄປດ້ວຍຜູ້ຄົນ ການດຳລົງຊີວິດ.

⭕️ ຕົວເມືອງວິລະບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ທີ່ເຄີຍຄຶກຄື້ນ ໜາແໜ້ນໄປດ້ວຍຜູ້ຄົນ ການດຳລົງຊີວິດ.

ແລກປ່ຽນຊື້ຂາຍ ລວມເຖິງ ວິຖີຊີວິດຂອງຊາວຜູ້ໄທ, ແຕ່ພຽງ 3 ມື້ເທົ່ານັ້ນ ວິລະບູລີ ກາຍເປັນເມືອງມິດ ງຽບເຫງົາ ເນື່ອງຈາກເກີດການແຜ່ລະບາດ ຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19.

ພວກເຮົາທຸກຄົນ ຕ້ອງຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ ສາມັກຄີ, ເພື່ອພ້ອມກັນຕໍ່ສູ້ ຜ່ານຜ່າວິກິດຈາກໂລກພະຍາດຮ້າຍ ໂຄວິດ-19 ນີ້ ໄປພ້ອມກັນ.

ພາບ: ຄະນະສະເພາະກິດປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ເມືອງວິລະບູລີ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *