ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ອາດມີຜູ້ຕິ ດເຊື້ ອ ໂ ຄວິ ດອີກຄັ້ງ ເນື່ອງຈາກ ສະພາບແວດລ້ອມ.

ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ອາດມີຜູ້ຕິ ດເຊື້ ອໂ ຄວິ ດອີກຄັ້ງ ເນື່ອງຈາກ ສະພາບແວດລ້ອມ…

ທີ່ມີຄົນເດີນທາງໄປມາ ຈາກເເຂວງ ທີ່ ພະຍາດ ກຳລັງ ລະບາດຢູ່….ເເລະ ອາດມີ ພະນັກງານລັດຖະກອນ ບາງຄົນຕິດເຊື້ອ….

ເພາະສະນັ້ນຂໍໃຫ້ທຸກຄົນຢູ່ເເຕ່ໃນເຂດບ້ານເມືອງຂອງຕົວເອງເທົ່ານັ້ນເດີ.

ຢາກຕົກໃຈເກີນໄປ….

ເເຕ່ຈົ່ງມີສະຕຮິລະວັງຕົວ…..

ທີ່ມາ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *