ເຕືອນໄພ..! ຈະຊື່ກົບມາກີນເບີ່ງໃຫ້ດີເດີຊື່ມາໂລ1ລະມີໂຕດງວເຫັບແບບນີ້ລະຖີ່ມເລີຍ

ນີ້ຄືພະຍາດຫຍັງໃຜຮູ້ກະບອກແດ່?

ເບີ່ງຊ່ວຍກັນແດວ່າແມ່ນຫຍັງນີ້ຕາຢ້ານແທ້ເຕືອນໄພຈະຊື່ກົບມາກີນເບີ່ງໃຫ້ດີເດີແມ່ຊື່ມາໂລ1ລະມີໂຕດງວເຫັບແບບນີ້ລະຖີ່ມເລີຍ

ເບີ່ງຊ່ວຍກັນແດວ່າແມ່ນຫຍັງນີ້ຕາຢ້ານແທ້ເຕືອນໄພຈະຊື່ກົບມາກີນເບີ່ງໃຫ້ດີເດີແມ່ຊື່ມາໂລ1ລະມີໂຕດງວເຫັບແບບນີ້ລະຖີ່ມເລີຍ

ທີ່ມາ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *