ແຂວງ ຈຳປາສັກ ຈະສ້າງໂຮງງານມັນຕົ້ນທີ່ໃຫ່ຍທີ່ສຸດໃນ ສປປ ລາວ ມູນຄ່າລົງທຶນ 70 ລ້ານໂດລາ

ແຂວງຈຳປາສັກ ຈະສ້າງໂຮງງານມັນຕົ້ນທີ່ໃຫ່ຍທີ່ສຸດໃນ ສປປ ລາວ ມູນຄ່າລົງທຶນ 70 ລ້ານໂດລາ.

ໜັງແຂວງຈຳປາໃໝ່ ໄດ້ລາຍງານວ່າ: ຈຳປາສັກຈັດກອງປະຊຸມສະຫລຸບຜົນງານໂຄງການກະສິກຳ ຮ່ວມກັບບໍລິສັດເອກະຊົນ ໃນການສ້າງໂຮງງານແປງມັນຕົ້ນ ມູນຄ່າ 70 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ເມືອງບາຈຽງ,​

ໂຄງການສ້າງຕະຫລາດ ກະສິກຳຂາຍສົ່ງຢູ່ເມືອງປາກຊ່ອງ ແລະ ໂຄງການສົ່ງອອກມັນຕົ້ນແຫ້ງ ທົດແທນມັນຕົ້ນດິບ ແລະ ການນຳໃຊ້ໂຮງງານດາວເພື່ອຕາກສິນຄ້າກະສິກຳ ຂອງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ.

ທີ່ມາ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.