ຫນຸ່ມຫລວງ ນ້ຳທາ ຕິດ ໂຄວິດ ຫນ່ວຍສະເພາະ ກິດຕ້ານ ໂ ຄ ວິ ດ ໄປຮັບເຖິງບ້ານ ເພື່ອໄປຮັກສາໂຕ

ຫນຸ່ມຫລວງ ນ້ຳທາ ຕິດ ໂຄວິດ ສາທາໄປຮັບ ຮຽບຮ້ອຍ.

ລ່າສຸດບ່າຍວັນນີ້ ຂໍເປີດເຜີຍ ບາງສ່ວນ ເນື່ອງຈາກ ມີປະຊາຊົນ ແຂວງ ຫລວງ ນ້ຳທາ ເຂດ ບ້ານທົ່ງໄຈ້ໄຕ້ ຕິດໂຄວິດ ຕອນນີ້ ແມ່ນກຳລັງ ເອົາໄປ ຮັກສາໂຕ

ຊື່ ຕ່ຳ ບ້ານ ທົ່ງໄຈ້ໃຕ້ ກຳລັງ ໄປຮັກສາໂຕ ຫາຍໄວ ໆ ແລ້ວກັບບ້ານ.

ສ່ວນ ໃຜສຳຜັດຫລື ໄກ້ ຊິດ ກະລຸນາ ຢ່າວິຕົກກັງວົນ ໃຫ້ຄ່ອຍ ຕິດຕາມ ອາການ ແລະລາຍງານ ແພດຫມໍ ເພື່ອກວດກາ ກັ່ນກັ່ນ ຫາເຊື້ອ ວ່າໄດ້ຮັບເຊື້ອແລ້ວ ບໍ່

ສຳລັບ ການເດີນທາງ ຫາກມີຊິລາຍງານຕື່ມ..

ລາຍງານ. ຂ່າວ ວັນນີ້

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *