ໜື່ງໄອເດຍທີ່ດີ ໃນການຈັດຫ້ອງຮຽນ ປອດໄພ ຈາກການຕິດໂຄວິດ

ໜື່ງໄອເດຍທີ່ດີ ໃນການຈັດຫ້ອງຮຽນ ປອດໄພ ຈາກການຕິດໂຄວິດ.

ເປັນອີກໜື່ງໄອເດຍທີ່ດີແລະເປັນອີກໜື່ງແນວທາງອອກທີ່ໜ້າສົນໃຈສຳລັບການຮຽນການສອນໃນທາມກາງໂຄວີດລະບາດ.

I.ທີ່ຄວນປະຕີບັດແບບ 4ປ..

1ປອດໄພ

2ປະຫຍັດມັດທະຫຍັດ

3ປະສິດທີພາບ

4ປະສີດທີຜົນ.

ທີ່ມາ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.