ດ່ວນທີ່ສຸດ! ຫຼວງພະບາງພົບຜູ້ຕິດເຊີຶ້ອໃໝ່ຊຸມຊົນ 2 ຄົນ

ດ່ວນໆ…. ໃຜໄປຮ່ວມງານຊາປະນະກິດສົບ ຢູ່ບ້ານນາຝາຍ ເມືອງນານ ຈຳກັດບໍລິເວນຕົວດ່ວນ.

ດ່ວນ… ! ຫຼວງ​ພະ​ບາງພົບ​ຜູ້​ຕິດ​ເຊື້ອ​ໃນ​ຊຸມ​ຊົນ.

ນ້າເປັນຫ່ວງຫຼາຍ.

ດ່ວນ.. ຫຼວງນອນຖ). ນຜູ້ຕຶດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ: ເພດຊາຍ ອາຍຸ 29 ປີ, ອາຊີບທະຫານ, ບ້ານໂຄມຂວາງ,່ນ8ຄອນຫຼວງມອUາງ, ແຂວງຫຼວງເມອUາງ, ອາການສະແດງ, la, ເຈັບຄໍ Iດ້ສັກວັກຊິນຄົບແຕ່ເດືອນເມສາ.

ປະຫວັດການສໍາພັດ: Tດ້ສໍາເລັດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອທີ່ມາຈາກແຂວງບໍ່ແກ້ວ(ມາຮ່ວມງານສົ່ງສະການຢູ່ບ້ານນາຝາຍ, ເມືອງນານ)ການເຄື່ອlຮວ: 12/8/2021 ່ເດີນທາງຈາກຫຼວງມອUາງ ແປເຮືອນດີ ຢູ່ບ້ານນາຝາຍ,ເມືອງນານ.

ພັກເຊົາຢູ່ເຮືອນດີຈົນຮອດວັນທີ 18 | 18/8/2021 ເດີນທາງກັບມາບ້ານ ພັກຢູ່ເຮືອນ 19/8/2021 [ປເຮັດວຽກຢູ່ຫ້ອງການສານທະຫານພາກເຫນືອ 20/8/2021 ໂປເຮືອນຄົງເດືອນ ຢູ່ບ້ານພູຊ້າງຄໍາ 21/8/2021 0 ມັກຢູ່ເຮືອນ ເລີ່ມມີອາການໄຂ້, ເຈັບຄໍ | 22/8/2021 ouສົ່ງເມຍຢູ່ບ້ານນາຝາຍ ເມືອງນານ, ໂປຫາອ້າຍຮັກ:

ຢູ່ບ້ານໂພນ 23/8/2021 • ກັບຈາກເມືອງນານ ມາເຮືອນ ບໍ່ໄດ້ແວ່ໄສ 24/8/2021 ຮ່ວມຊີວິດເພັກ ຢູ່ຫ້ອງການສານທະຫານພາກເຫນືອ 25/8/2021 • ຜົນກວດຫາເຊື້ອ ອອກມາເປັນຜົນບວກ ພົບເຊື້ອ |ແລະໄດ້ນໍາເຂົ້າປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງຫມໍແຂວງ.

ຂ່າວສານຫູວງພະບາງ Luang Prabang NewsSEAFARMA

Leave a Reply

Your email address will not be published.