ແຕກອີກແລ້ວ 800.000.000 ກີບ 2 ຄົນ .

ແຕກອີກ 800.000.000 ກີບ.

ຄົນທີ່1

ຫວຍດີຈິຕ້ອນອິນຊີ ນະຄອນຫຼວງ ເລກ3ຈຳໜ່າຍເລກ 6ໂຕ 5ໂຕ 4ໂຕ 3ໂຕ 2ໂຕ 1ໂຕ.

😍ລາງວັນຊື້1,000ກີບ.

ຄົນທີ່ 2.

ທີ່ມາ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *