ຄົນຈີນ ຕິ ດ ເຊື້ ອ ຂື້ນລົດແຕ່ນະຄອນຫລວງໄປດ່ານບໍ່ເຕັນ.

ຕາມການລາຍງານຂອງຄະນະສະເພາະກິດໃຫ້ຮູ້ວ່າ.

ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ 1 ຄົນ ເປັນຄົນຈີນທີ່ມີປະຫວັດເດີນທາງຈາກພະນົມເປັນ, ປະເທດກຳປູເຈຍ ໂດຍຍົນເໝົາລຳ ມານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ລະຫວ່າງທາງບໍ່ໄດ້ພັກ),

ຫຼັງຈາກນັ້ນຕໍ່ລົດໂດຍສານໄປດ່ານບໍ່ເຕັນ, ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *