ປະກາດ…!!! ຮັບພະນັກງານ ຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ເດືອນ1,500,000 – 4,500,000ກີບ (ສົນໃຈກົດອ່ານລາຍລະອຽດ ແລ້ວສະໝັກໄດ້ເລີຍ)

– ປະກາດຮັບພະນັກງານ ບໍລິສັດລາວຄາຍຢວນບໍ່ແຮ່ຈໍາກັດ ເປັນບໍລິສັດຂະຫນາດໃຫຍ່ ເຊິ່ງແມ່ນກຸ່ມ ບໍລິສັດ ລາວຄາຍຢວນເສຊວນຈີນ ມາລົງທະບຽນຕິດຕັ້ງຢູລາວເປັນຜູ້ດຽວ.

ວຽກງານຕົ້ນຕໍ່ແມ່ນຜະລິດ ປູຍ KCL ທີ່ໃຊຢູທາງດານກະສິກໍາທີ່ຕັ້ງຂອງບໍລິສັດລາວຄາຍຢວນທາງເລກທີ່13 ບ້ານ ນາມະລາດ ເມືອງ ທ່າແຂກ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ.

ຮັບສະຫມັກຕໍາແຫນງານຄື:  ຊາງເຊື່ອມຈອດເຫຼັກ ຈໍານວນ 20 ຄົນ, ເພດຊາຍ,ອາຍຸ18-40ປີ ມີປະສົບການ ແລະ ຄວາມດຸຫມັ້ນໃນການເຮັດວຽກ.

– ຊ່າງໄຟາ ຈໍານວນ 5 ຄົນ, ເພດຊາຍ.ອາຍຸ18-40ປີ,ມີປະສົບການ ແລະ ຄວາມດຸຫມັ່ນໃນ ການເຮັດວຽກ.

–  ໂຊເຟີຂັບລົດນ້ອຍຈໍານວນ3ຄົນ, ເພດຊາຍ.ອາຍຸ18-40ປີ,ມີປະສົບການແລະຄວາມດຸຫມັ່ນໃນ ການເຮັດວຽກ.

– ພະນັກງານ ແປພາສາ ຈໍານວນ 10ຄົນ,ບໍ່ຈໍາກັດເພດາຍຸ18-40ປີ,ມີປະສົບການ ແລະຄວາມ ດຸຫມັ່ນ ໃນການເຮັດວຽກ.

– ພະນັກງານເສີບອາຫານ ຈໍານວນ3ຄົນ, ເພດຍິງອາຍຸ 18-30ປີ ມີປະສົບການ ແລະ ຄວາມດຸຫມັ່ນໃນການເຮັດວຽກ.

+ ເງິນເດືອນພື້ນຖານ ແມ່ນ1,500,000-4500,000ກີບ,ນອກຈາກນີ້ ທາງບໍລິສັດຍັງມີເງິນເດືອນຂະຫຍັນມາເຂົ້າການ ເຕັມເດືອນ ເງິນເຮັດວຽກກາງຄືນ, ເງິນອາກາດຮອນ ແລະ ເງິນອາຍຸການຂອງ ແຕ່ລະປີ.

+ ສະຫວັດດີການ: ສະຫນອງອາຫານ ໃຫ້ພະນັກງານກິນຝຣີມື້ຫນຶ່ງ 3 ຄາບມີຫໍພັກຫ້ອງແອເຢັນໆ ໃຫ້ພະນັກງານຢູຟຣີ ນອກຈາກນີ້ທາງບໍລິສັດຍັງໄດ້ຊື້ປະກັນສັງຄົມໃຫ້.

+ ການປະກອບເອກະສານ:

– ພະນັກງານຜູ້ມາສະຫມັກວຽກທຸກທ່ານເພື່ອປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດ ຂອງທ່ານເມື່ອມາສໍາພາດວຽກ. ( ຖ້າທ່ານໃດເວົ້າພາຈີນໄດ້ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ )

– ໃບຢັ້ງຢືນສັກຢາວັກຊິນ1 ສະບັບ

– ຕ້ອງປະກອບເອກະສານ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມເນື້ອໃນດັ່ງລຸ່ມນີ້:

– ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ1 ສະບັບ

– ໃບຢັ້ງຢືນຮັບປະກັນ1 ສະບັບ.

– ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວຫຼືສໍາມະໂນຄົວ1 ໃບ.

ທ່ານໃດມີຄວາມສົນໃຈເຊີນຕິດຕໍ່ໄດເບີໂທ:02058879899-28491818

ທີ່ມາ:ບໍລິສັດຄາຍຢວນຈຳກັດ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *