ຂ່າວດ່ວນ ຄົນໄທ ລັກຂ້າມລາວ

22 / 08 / 2021 ຄົນເຮົານິກະຕັ້ງຢູ່ລ້າບໍ່ເປັນນໍ ??‍♂️ປານຈັບປູໃສ່ກະດົ້ງ.

ໂພດໂພນໍອິຕົນອ້າຍທະຫານອິຕົນຫນ່ວຍກູໄຟແພດຫມໍເດະ

ຈັງແມ່ນຊາດນໍລອຍມາຫຍັງຊາງບໍ່ຢ້ານຕາຍແທ້.

ຊົມຄຼິບ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *