ສະໝັກແມ້! ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ປະກາດຮັບພະນັກງານຄົນລາວ 200 ຄົນ

ບໍລິສັດ ທາງລົດໄຟລາວຈີນ ຈຳກັດ ໄດ້ເປີດຮັບສະໝັກພະນັກງານແບບເປີດກວ້າງ ໂດຍອີງສະພາບຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງບໍລິສັດ.

ການຮັບສະໝັກແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານທັງຫມົດ 200 ຄົນ ໂດຍເງື່ອນໄຂ ແລະ ຕຳແໜ່ງແມ່ນຕິດຄັດມາພ້ອມ.

ທັງນີ້, ການຍື່ນເອກະສານ ແມ່ນສະເພາະທາງອອນລາຍເທົ່ານັ້ນ (ຈະບໍ່ຮັບການສະໝັກຜ່ານຊ່ອງທາງອື່ນໆ)

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ຕິດຕໍ່: 020 55784880 ດາວໂຫລດແບບຟອມ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *