ປະກາດເຕືອນ! ໃຜໄປຕະຫຼາດຊັ່ງຈຽງ ແລະ ຕະຫຼາດເຂດດົງໂດກ

ປະກາດເຕືອນ ຕອນນິມີຄົນຫລາຍໆຄົນໄດ້ໄປພົວພັນຢູ່ໃນເຂດຊັງຈຽງ ແລ້ວເຊື້ອໂລກກຳລັງສະແດງອາການ.

ໃຜທີຮູ້ວ່າຕົນເອງໄດ້ໄປສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວຂໍໃຫ້ເຝົ້າເບິ່ງອາການຕົນເອງຢູ່ບ້ານ 14ວັນ ແລະ ໄປເຂດທາ.

ລາຍດັງກ່າວຂໍໃຫ້ກັກຕົນເອງຢູ່ບ້ານແບບດ່ວນ.!!

ທີ່ມາ •OishiNews•

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *