ແຈ້ງການ…!!! ຈາກເຈົ້າເມືອງໆເຊໂປນ ມີຄຳສັ່ງປິດບາງຮ້ານອາຫານ ຫຼື ກິດຈະການ ແລະ ສະຖານທີ່ ຢູ່ເຂດບ້ານ ແດນສະຫວັນ, ເມືອງເຊໂປນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ…

ຄໍາສັ່ງ ເຈົ້າເມືອງໆເຊໂປນ ສະບັບເລກທີ 353/ຈມຊປ, ລົງວັນທີ 20 ສິງຫາ 2021 ວ່າດ້ວຍການປິດບາງຮ້ານອາຫານ ຫຼື ກິດຈະການ ແລະ ສະຖານຖານທີ່ ຢູ່ເຂດບ້ານ ແດນສະຫວັນ, ເມືອງເຊໂປນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ…

ລາຍລະອຽດມີດັ່ງນີ້:

.

ທີ່ມາ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *