ຈີນປິດຕະຫຼາດ ຫ້າມນຳເຂົ້າລຳໄຍຈາກໄທຍ໌ແບບບໍ່ມີກຳນົດ.

ຈີນ ແບນລຳໄຍໄທຍ໌(ອ້າວ ເປັນຫຍັງລະພວກ)ບໍລິສັດສົ່ງອອກລຳໄຍໄທຍ໌ ໄປຈີນ ຈຳນວນ 66 ບໍລິສັດ ຕ້ອງບີບຂະມັບ ເມື່ອຢູ່ໆ.

ຈີນເຊິ່ງເປັນຕະຫຼາດໃຫຍ່ ກວມ 80% ຂອງການສົ່ງອອກລຳໄຍໄທຍ໌ ກໍປິດຕະຫຼາດ ຫ້າມນຳເຂົ້າລຳໄຍຈາກໄທຍ໌ແບບບໍ່ມີກຳນົດ ໂດຍອ້າງເຫດຜົນວ່າ “ສິນຄ້າບໍ່ໄດ້ຄຸນນະພາບ”

(ແມ່ນບໍນໍ.. ແລ້ວລຳໄຍຫຼາຍຮ້ອຍໂຕນ ຊິໄປເທລົງໃສບາດນີ້)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *