ທາງຫ້ອງການແມ່ນຕ້ອງການ 10ຄົນ

ຕ້ອງການຄົນມາເຮັດວຽກນຳເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 1,600,000ລ້ຽງເຂົ້າ ມີoffice ໃຫ້ຢູ່ ຕິດຕໍ່ 91659982

🎉🎉ມື້ອື່ນເປິດໃຫ້ເຂ້າມາສຳພາດເດີ ທາງຫ້ອງການແມ່ນຕ້ອງການ 10ຄົນ.

+ ເງິນເດືອນ ເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນ 1,600,000

+ ສະຖານທີ່ແມ່ນດົງຄຳຊ້າງ.

+ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ ແອັດມິນ ຕອບລູກຄ້າ.

+ທາງຫ້ອງການແມ່ນລ້ຽງເຂົ້າ.

+ຖ້າູຄົນໃດບ້ານໄກເົຮາມີ ອາພາສເມັ້ນໃຫ້ຢູ່ເດີ

-ເອກະສານທີ່ຕ້ອງໃຊ້ກະຄື.

+ບັດປະຈຳໂຕ.

.

.ໃບສີດວັກຊີນມື້ວັນທີ 19/8/21 ໃຜສົນໃຈສາມາດໂທມາແລະເຂົ້າມາສຳພາດໄດ້ເລີຍ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *