ການກະກຽມໄຂສົກຮຽນໃໝ່ ປະຈຳ 2021-2022 ແມ່ນເລີ່ມເດືອນກັນຍານີ້

⭕️ ⭕️ ຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ອອກໜັງສືແຈ້ງການ ລົງວັນທີ 18 ສິງຫາ 2021

ກ່ຽວກັບການພັກສິນປີຮຽນ ແລະ ການກະກຽມໄຂສົກຮຽນໃໝ່ ປະຈຳ 2021-2022 ໂດຍສະເພາະ ກຳນົດໃຫ້ ວັນທີ 1 ກັນຍາ 2021 ຈັດພິທີໄຂສົກຮຽນໃໝ່ ຢ່າງເປັນທາງການທົ່ວປະເທດ ແຕ່ຕ້ອງປະຕິບັດຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ຕໍ່ລະບຽບຂອງຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມແລະ ແກ້ໄຂ ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ວາງອອກ.

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ອ່ານຕາມເອກະສານທີ່ຄັດຕິດມາ 👇

ຂໍ້ມູນຈາກ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *