ບຸນຫຼາຍ ໝໍເກັ່ງ ທໍາການແຍກສອງຝາແຝດໂຕຕິດກັນ ອອກໄດ້ ຢ່າງປອດໄພ

ທ່ານຫມໍໄດ້ແຍກເດັກຍິງແຝດຕິດ ອາຍຸ 13 ເດືອນຢູ່ຫວຽດນາມ. ບໍ່ມີຫຍັງທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ໝໍເກັ່ງ ໄດ່ຜ່າຕັດເດັກແຝດທີ່ໂຕຕິດກັນອອກໄດ້ ແລະ ປອດໄພດີ.

ຖືວ່າມີບຸນ ເບິ່ງຈາກພາບທີ່ແຝດຕິດກັນແລ້ວ ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ເປັນໄປໄດ້ຍາກ ທີ່ຈະແຍກອອກຈາກກັນ.

ແຕ່ໝໍສຸດເກັ່ງ ໄດ້ທໍາການຜ່າຕັດທັງ 2 ແຍກອອກຈາກກັນໄດ້ ແລະ ປອດໄພດີ.

ຊົມເຊີຍ.

ຈາກຕ່າງປະເທດ.

ຊົມຄລີບ.

ຈາກ: Jestoni Cubar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *