ຂ່າວດີ…!!!ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ ພະນັກງານບໍລິການລູກຄ້າ (Teller) ຈໍານວນ 23 ຕໍາແໜ່ງ

ໂອກາດຂອງທ່ານມາຮອດແລ້ວ ທະນາຄານພັດທະນາລາວປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ ພະນັກງານບໍລິການລູກຄ້າ (Teller) ຈໍານວນ 23 ຕໍາແໜ່ງ ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

– ປະຈຳ ສໍານັກງານໃຫຍ່ 05 ຕໍາແໜ່ງ

– ປະຈໍາ ສາຂາ ຫຼວງພະບາງ 03 ຕໍາແໜ່ງ

– ປະຈໍາ ສາຂາ ສະຫວັນນະເຂດ 03 ຕໍາແໜ່ງ.

– ປະຈໍາ ສາຂາ ປາກເຊ 03 ຕໍາແໜ່ງ

– ປະຈໍາ ສາຂາ ອຸດົມໄຊ 03 ຕໍາແໜ່ງ

– ປະຈໍາ ສາຂາ ຊຽງຂວາງ 03 ຕໍາແໜ່ງ

– ປະຈໍາ ສາຂາ ປາກຊັນ 03 ຕໍາແໜ່ງ.

ບັນດາທ່ານທີ່ສົນໃຈ ສາມາດກະກຽມປະກອບຟອມສະຫມັກ ແລະ ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ ນັບແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ!ເລີ່ມຮັບຟອມສະຫມັກ ສະເພາະແຕ່ ວັນທີ 01/09/2021 ເຖິງ ວັນທີ 10/09/2021 ເທົ່ານັ້ນ!

(ຢໍ້າ‼️ LDB ຈະເລີ່ມຮັບຟອມສະຫມັກ ສະເພາະກໍານົດຂ້າງເທິງນີ້ເທົ່ານັ້ນ)ສໍາລັບລາຍລະອຽດເງື່ອນໄຂ ແລະ ຊ່ອງທາງການສະໝັກ ຕາມລາຍລະອຽດດ້ານລຸ່ມ:

https://www.ldblao.la/job_vacancy.phpທະນາຄານພັດທະນາລາວ (LDB)ຊື່ສັດ ໝັ້ນຄົງ ໂປ່ງໃສ ທັນສະໄໝ ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ.

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ: 021 213300-03 www.ldblao.la ldblaoho@ldblao.la FB Fanpage: LDB Bank

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *