ແຈ້ງເຖີງ:ຜູ້ໃຊ້ລົດໃຊ້ຖະໜົນ ຫຼື ເດີນຜ່ານທາງເສັ້ນນີ້ ຈຸດຂົວນ້ຳຫາວ ເສັ້ນທາງ​2W ຖືກນ້ຳເຊາະເຈື່ອນ ປະຈຸບັນເດີນທາງໄດ້ສະເພາະລົດນ້ອຍ,​ລົດເບົາ.

ແຈ້ງເຖີງ:ຜູ້ໃຊ້ລົດໃຊ້ຖະໜົນ ຫຼື ເດີນຜ່ານທາງເສັ້ນນີ້ ຈຸດຂົວນ້ຳຫາວ ເສັ້ນທາງ​2W ບ້ານນາຫ້ວຍ ເມືອງແບງ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຖືກນ້ຳເຊາະເຈື່ອນ ປະຈຸບັນເດີນທາງໄດ້ສະເພາະລົດນ້ອຍ,​ລົດເບົາ.

ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມຂໍໃຫ້ລະມັດລະວັງ ທາງທີ່ດີຖ້າຫຼີກລ່ຽງໄດ້ໃຫ້ຫຼີກ ຫຼື ຢຸດໃຊ້ງານກ່ອນຖ້າບໍ່ຈຳເປັນເພື່ອຄວາມປອດໄພ.

Southern Times News | ສານຂ່າວ ຈາກແດນໃຕ້

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *